info - orgel

Fijn dat U onze site bezoekt :
Protestantse orgelstichting Lekkerkerk
Keuzemenu : drie streepjes !
Ga naar de inhoud

info

Protestantse Orgelstichting in Lekkerkerk
DE ORGELSTICHTING
1985: Het Schölgens en van de Haspelorgel uit 1874 verkeerde in slechte staat.
Er vonden gesprekken plaats om tot oprichting van een stichting te komen, mede
omdat het om grote financiële bedragen gaat.
Het orgel had slechts één klavier en was aan restauratie toe.
Er werden er statuten gemaakt, deze eerste statuten dateren van 14 november 1987.
Deze datum houden we ook als begindatum van de stichting.
Donaties aan de stichting kunnen worden gegeven via IBAN: NL78 RABO 0104 2860 67
LEDEN
De stichting bestond uit de volgende leden:
Leen van der Graaf, Henk Berger, Gerrit Eikelboom, Adri Pols, Henri Beishuizen, Bert van der Graaf,
Jan Willem de Kok, Wim van der Velden.
Haar oprichtingsnaam was: Orgelstichting van de Nederlandse Hervormde kerk.
DOEL:
Het organiseren van concerten en de zorg voor het orgel
Om concerten te organiseren is een uitgebreider orgel nodig.
Voorgesteld werd om naast de nodige restauratie, het orgel uit te breiden met een z.g. ”Bovenwerk”
FINANCIEEL PLAN
Er werd een financieel plan gemaakt en subsidies aangevraagd om zowel de restauratie alswel de
uitbreiding te realiseren
ADVISEUR
Dhr. Rudi van Straten werd als adviseur benoemd, hij bleek een bezield en kundige man te zijn.
KEUZE UIT ORGELBOUWERS
Om een indruk te krijgen van verschillende orgelmakers zijn er vier orgelmakers bezocht.
t.w.: Sloof Orgelbouw in Ouderkerk aan den IJssel, De Orgelmakers van Vulpen in Utrecht,
Orgelbouw Pels en van Leeuwen in Rosmalen en Orgelmakerij Reil te Heerde.
De keuze viel op het laatste bezochte bedrijf.
BIJDRAGE BEDRIJFSLEVEN
De Lekkerkerse bedrijven werden aangeschreven en droegen in eerste instantie ruim 25.000 gulden bij.
Daarbij hebben ook andere fondsen bijgedragen zodat het werk kon worden gerealiseerd.
Er was ongeveer 300.000 gulden nodig om tot restaureren en uitbreiden over te gaan.
In 1989 werd het orgel gedemonteerd en naar Orgelmakerij Reil in Heerde gebracht.
Een deel van de commissie heeft tijdens de restauratie een bezoek gebracht aan Orgelmakerij Reil.
IN GEBRUIKNAME ORGEL
Op woensdag 12 december 1990 werd droeg Orgelmakerij Reil het orgel over aan de kerkvoogdij
van de toenmalige Hervormde gemeente te Lekkerkerk.
Rudi van Straten concerteerde en improviseerde over: ”Eens zal op de grote morgen”.
Het nieuwe bovenwerk bleek een verrijking van het orgel te zijn.
Ook de op het orgel geplaatste houten engel kreeg weer zijn oude plaats terug.
Deze engel werd tijdens de kerkrestauratie van 1953 aan Ameide verkocht en wederom teruggekocht
DE TOONHOOGTE van het Schölgens en van de Haspelorgel is bepaald op A1 = 438 Hz
.
BOURDON
Al direct viel op dat de Bourdon aan kracht had ingeleverd.
Oorzaak: de kas moest naar de oude (kleinere) maten. Dit werd bepaald door Rijksdienst voor
Monumentenzorg, (nu: Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed)
Daardoor moesten de staande pijpen van de Bourdon liggend onderin het orgel worden geplaatst.
Ruimtegebrek was dus de oorzaak van het minder luid spreken van de Bourdonstemmen.
Direct werd al geacht aan een uitbreiding om dit tekort aan basklanken te compenseren
UITBREIDING NAAR VRIJ PREDAAL
Er werd naarstig gezocht naar een oplossing voor een vrij pedaal met zelfstandige stemmen.
In overleg met adviseur Rudi van Straten werd een plan gemaakt met een uitbreiding naar twee
pedaalstemmen t.w.: Fagot 16 vt en Octaaf 8 vt en ruimte voor een derde stem.
Orgelmakerij Reil maakte een offerte voor de uitbreiding.
De opdracht volgde snel en op 11 september 2012 werd de uitbreiding van het orgel in
gebruik genomen met 3 nieuwe stemmen t.w.: Fagot 16vt, Octaaf 8vt en Octaaf 4 vt.
Het Introductieconcertconcert werd gegeven door musicus Arie van der Vlist.
De kosten voor de uitbreiding kwamen uit op € 87.223,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONCERTEN
1 maart 1986 Organist Herman van Vliet.
14 juni 1986 Kinderkoor “De Lekkerbekjes” van de Eben Haezerschool.
12 december 1987 Organist Dirk Jansz. Zwart. Hij schreef een pittige aanbevelingsbrief voor
de restauratie
23 april 1988 Mannenkoor Zanglust (Restauratieconcert).
5 oktober 1991 Chr. Kamper Mannenkoor D.E.V. olv Klaas Jan Mulder en
soliste Riet en Hertog, nu Maria Witteveen- den Hertog.
9 mei 1992 Organist Dirk Jansz. Zwart.
8 mei 1983 Organist Klaas Jan Mulder (speelt op verzoek).
4 september 1993 Organist Martin Mans (Populair Concert).
10 september 1994 Organist Evert van de Veen. (Monumentendag).
12 oktober 1996 Chr. Kamper Mannenkoor D.E.V. olv Klaas Jan Mulder en
soliste Riet en Hertog, nu Maria Witteveen- den Hertog.
2 april 2005 Pianist Klaas Jan Mulder en pianist Jan Mulder (neef van KJM).
24 mei 2008 OrganistJaap Zwart inclusief het eigen orgeltje van Maarten Vos
5 februari 2011 Richard den Ouden (orgel) en Mariska Prins (dwarsfluit).
28 september 2013 Richard den Ouden (orgel) en Mariska Prins (dwarsfluit).
25 januari 2014 Ensemble The Musix - Winterconcert 1
24 januari 2015 Ensemble The Musix - Winterconcert 2
Op 3 mei 2019 is de initiatiefnemer van de stichting, Leen van der Graaf (80), overleden.
Terug naar de inhoud